Gebruiksvoorwaarden Peerpep B.V.

Hallo en welkom bij onze gebruiksvoorwaarden. Dit is belangrijk en is van invloed op uw wettelijke rechten. Lees deze gebruiksvoorwaarden en ons Privacybeleid en andere voorwaarden waarnaar in dit document wordt verwezen, daarom nauwkeurig door. Hier gaan we...


1 Inleiding

Dank u wel voor het kiezen van Peerpep (‘Peerpep’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) heeft gekozen. Door te registreren voor de Peerpep-service, -websites en -softwaretoepassingen (samen de ‘Peerpep-service’ of ‘service’) of deze te gebruiken, of door om het even welke inhoud of materiaal te openen die door Peerpep ter beschikking is gesteld via de service (de ‘inhoud’), gaat u een bindend contract aan met de Peerpep-entiteit aangegeven onderaan dit document. De Peerpep-service omvat ook de Peerpep-ondersteuningsgemeenschap, zoals verder beschreven in het onderdeel Peerpep-ondersteuningsgemeenschap.


De Peerpep-service omvat sociale en interactieve kenmerken. Gebruik van de Peerpepservice steunt op verschillende technische vereisten.


Uw overeenkomst met ons omvat deze gebruiksvoorwaarden (‘voorwaarden’) en ons Privacybeleid. (Naar de voorwaarden, het privacybeleid en om het even welke voorwaarden waarmee u instemt, zoals besproken in het onderdeel Volledige overeenkomst, wordt gezamenlijk verwezen als de ‘overeenkomsten’.) Als u de voorwaarden van de overeenkomsten wilt nakijken, kunt u de effectieve versie van de overeenkomsten op de website van Peerpep vinden. U erkent dat u de overeenkomsten gelezen en begrepen heeft, dat u deze overeenkomsten aanvaardt, en dat u instemt erdoor gebonden te zijn. Als u niet instemt met de overeenkomsten (of ze niet kan naleven), dan mag u de Peerpep-service niet gebruiken of mag u geen enkele inhoud consumeren.


Alle informatie die u tijdens de registratie heeft gegeven, kan tijdens het registratieproces verbeterd worden door terug te keren naar de voorgaande schermen en foutieve informatie te verbeteren.


Om de Peerpep-service te gebruiken en toegang te krijgen tot de inhoud, moet u (1) 18 jaar of ouder zijn, of 10 jaar of ouder zijn en de instemming hebben van je ouder of voogd wat betreft de overeenkomsten (behalve zoals in onderstaande tabel uiteengezet), (2) het gezag hebben om een bindend contract met ons aan te gaan en niet door om het even welke toepasselijke wetten verhinderd zijn om dat te doen en (3) woonachtig zijn in een land waar de service beschikbaar is. U belooft tevens dat alle registratie-informatie die u bij Peerpep indient waar, nauwkeurig en volledig is, en dat u instemt om dat altijd zo te houden.2 Wijzigingen aan de overeenkomsten

Af en toe kunnen we, naar eigen goeddunken, wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten. Wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomsten, zullen wij u een duidelijke kennisgeving zenden, zoals gezien de omstandigheden gepast is, bijv. door een duidelijke kennisgeving te plaatsen binnen de service zelf of door u een e-mail te zenden. In sommige gevallen zullen wij u vooraf op de hoogte brengen, en zal uw voortgezette gebruik van de service nadat de wijzigingen zijn aangebracht gelden als uw aanvaarding van de wijzigingen. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen nauwkeurig leest. Als u onder de nieuwe versie van de overeenkomst niet verder gebruik wilt maken van de service, kunt u de overeenkomst teniet doen door contact met ons op te nemen.3 Genieten van Peerpep

Hier is wat informatie over al de manieren waarop u van Peerpep kunt genieten.3.1 Onze diensten en betaalde abonnementen

Peerpep levert een exergaming platform en PEP’s waardoor het mogelijk is op elk moment van de dag te racen tegen anderen in de wereld. Bepaalde Peerpep-diensten worden u gratis aangeboden. Andere Peerpep-diensten vereisen betaling voordat u ze kunt gebruiken. Naar de Peerpep-diensten die gebruikt kunnen worden na betaling wordt momenteel verwezen als de ‘premium service’ (de ‘betaalde abonnementen’). Naar de Peerpep-service die geen betaling vereist, wordt momenteel verwezen als de ‘gratis service’. U kunt meer te weten komen over onze diensten door onze website te bezoeken.


De onbeperkte service is mogelijk niet beschikbaar voor alle gebruikers. We zullen uitleggen welke diensten voor u beschikbaar zijn wanneer u zich registreert voor de diensten. Als u uw abonnement op de onbeperkte service annuleert, of als uw abonnement op de onbeperkte service wordt onderbroken (bijvoorbeeld omdat u uw betalingsgegevens wijzigt), is het mogelijk dat u niet in staat zult zijn zich opnieuw in te schrijven voor de onbeperkte service. Merk op dat de onbeperkte service in de toekomst kan worden stopgezet, in welk geval de service u niet langer in rekening zal worden gebracht.


3.2 Codes en andere vooruitbetaalde aanbiedingen

Als u een code, geschenkkaart, vooruitbetaalde aanbieding of andere aanbiedingen heeft gekocht of ontvangen die door of in naam van Peerpep werden geleverd of verkocht, voor toegang tot een betaald abonnement (de ‘code’), kunnen aan u samen met de code voorgelegde afzonderlijke voorwaarden eveneens van toepassing zijn op uw toegang tot de service en u stemt volledig in met al dergelijke voorwaarden.


3.3 Proefperiodes

Van tijd tot tijd kunnen wij of anderen in onze naam voor een bepaalde periode proefperiodes voor betaalde abonnementen aanbieden, zonder vergoeding of aan een verminderd tarief (een ‘proefperiode’). Peerpep behoudt zich het recht voor om, volledig naar eigen goeddunken, uw geschiktheid te bepalen voor een proefperiode, en, onderworpen aan toepasselijke wetten, om een proefperiode om het even wanneer te schorsen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, in de ruimste mate zoals toegestaan door de wet.


Voor sommige proefperiodes zullen we vereisen dat u uw betalingsgegevens geeft om de proefperiode te beginnen. AAN HET EINDE VAN DERGELIJKE PROEFPERIODES ZULLEN WE AUTOMATISCH BEGINNEN OM U HET TOEPASSELIJKE BETAALDE ABONNEMENT IN REKENING TE BRENGEN, BEGINNEND OP DE EERSTE DAG NA HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE, EN OP MAANDELIJKS HERHALENDE BASIS. DOOR UW BETALINGSGEGEVENS TE GEVEN IN VERBAND MET DE PROEFPERIODE, STEMT U IN MET HET VEREFFENEN VAN DEZE KOSTEN AAN DE HAND VAN DIE BETALINGSGEGEVENS. ALS U DEZE KOSTEN NIET WILT, MOET U HET TOEPASSELIJKE BETAALDE ABONNEMENT ANNULEREN VIA DE GEBRUIKERSPAGINA VAN UW PEERPEP-ACCOUNT OF MOET U UW PEERPEP-ACCOUNT BEËINDIGEN VOOR HET EINDE VAN DE PROEFPERIODE. ALS U DEZE KOSTEN NIET IN REKENING WILT LATEN BRENGEN, MOET U HET TOEPASSELIJKE BETAALDE ABONNEMENT ANNULEREN VIA DE GEBRUIKERSPAGINA VAN UW PEERPEP-ACCOUNT OF MOET U UW PEERPEP-ACCOUNT BEËINDIGEN VOOR HET EINDE VAN DE HERHALENDE PERIODE. BETAALDE ABONNEMENTEN KUNNEN NIET BEËINDIGD WORDEN VOOR HET EINDE VAN DE PERIODE WAARVOOR U REEDS BETAALD HEEFT, EN TENZIJ ZOALS EXPLICIET VOORZIEN IN DEZE VOORWAARDEN, ZAL PEERPEP U GEEN ENKELE VERGOEDINGEN TERUGBETALEN DIE U REEDS BETAALD HEEFT. HET ONDERDEEL BEPERKING BEPAALT BIJKOMENDE VOORWAARDEN IN VERBAND MET DE ANNULERING VAN UW BETAALDE ABONNEMENT.


4 Rechten die wij aan u toekennen

De Peerpep-service en de inhoud zijn het eigendom van Peerpep of van de licentiegevers van Peerpep. We kennen u een beperkte, niet-exclusieve, intrekbare licentie toe om gebruik te maken van de Peerpep-service, en een beperkte, niet-exclusieve, intrekbare licentie voor persoonlijk, niet-commercieel, sociaal gebruik van de inhoud (de ‘licentie’). Deze licentie zal van kracht blijven tot en tenzij het door u of Peerpep beëindigd wordt. U belooft en stemt ermee in dat u de inhoud gebruikt voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel, sociaal gebruik en dat u de Peerpep-service of de inhoud niet zult herverdelen of overdragen.


De Peerpep-softwaretoepassingen en de inhoud zijn onder licentie aan u gegeven, niet verkocht, en Peerpep en zijn licentiegevers behouden eigendomsrechten op alle kopieën van de Peerpep-softwaretoepassingen en inhoud, zelfs na installatie op uw persoonlijke computers, mobiele handset, tabletten en/of andere relevante toestellen (‘toestellen’).


Alle handelsmerken, servicemerken, handelsnamen, logo’s en domeinnamen van Peerpep en alle andere kenmerken van het Peerpep-merk (‘merkkenmerken van Peerpep’) zijn uitsluitend eigendom van Peerpep of zijn licentiegevers. De overeenkomsten geven u geen enkel recht om om het even welke van de merkkenmerken van Peerpep te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.


U stemt ermee in om u te houden aan onze Richtlijnen voor gebruikers en de Peerpepservice, de inhoud of om het even welk deel daarvan niet te gebruiken op om het even welke manier die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de overeenkomsten. Tenzij voor de rechten die uitdrukkelijk aan u verleend zijn in deze overeenkomsten, verleent Peerpep geen recht, eigendom of belang aan u toe inzake de Peerpep-service of de inhoud.


Software van derden omvat in de Peerpep-service zijn in licentie aan u gegeven, ofwel onder de overeenkomsten of onder de licentievoorwaarden van derden, zoals bekendgemaakt in het onderdeel Hulp of Instellingen van onze desktop- en mobiele klant en/of op onze website.5 Toepassingen van derden

De Peerpep-service is geïntegreerd met toepassingen, websites en diensten van derden (‘toepassingen van derden’) om inhoud, producten en/of diensten voor u beschikbaar te maken. Deze toepassingen van derden hebben mogelijk hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleidslijnen en uw gebruik van deze toepassingen van derden wordt beheerd door en valt onder dergelijke algemene voorwaarden en privacybeleidslijnen. U begrijpt en stemt ermee in dat Peerpep het gedrag, de kenmerken of de inhoud van om het even welke toepassing van derden niet onderschrijft of er niet verantwoordelijk voor is, noch voor om het even welke transactie die u mogelijk aangaat met de provider van dergelijke toepassingen van derden.6 Door gebruikers aangemaakte inhoud

Peerpep-gebruikers kunnen inhoud posten, uploaden en/of verdelen (‘posten’) op de service (wat bijvoorbeeld foto’s, tekst, berichten, informatie en/of andere soorten inhoud kan omvatten) (‘gebruikersinhoud’). Om alle twijfel te vermijden: ‘gebruikersinhoud’ omvat al dergelijke inhoud die gepost wordt in de Peerpep-ondersteuningsgemeenschap, evenals in om het even welk ander deel van de Peerpep-service.


U belooft, betreffende om het even welke gebruikersinhoud die u op Peerpep post, (1) dat u het recht heeft dergelijke gebruikersinhoud te posten, en (2) dat dergelijke gebruikersinhoud, of het gebruik ervan door Peerpep zoals beschreven in de overeenkomsten, geen overtreding vormt van de overeenkomsten, toepasselijke wetgeving of de intellectuele eigendom (inclusief en zonder beperking het copyright), publiciteit, persoonlijkheid of andere rechten van anderen, noch dat ze de suggestie wekken van enig verband met of onderschrijving door Peerpep of om het even welk merk, artiest, entiteit of individu van u of uw gebruikersinhoud, zonder uitdrukkelijke toestemming van dat individu of die entiteit.


Peerpep kan gebruikersinhoud nakijken, controleren of aanpassen, maar draagt geen verplichting in kwestie. In alle gevallen behoudt Peerpep zich het recht voor om om het even welke gebruikersinhoud voor om het even welke reden, of zonder reden, te verwijderen of te blokkeren, inclusief maar zonder beperking tot gebruikersinhoud die, naar eigen goeddunken van Peerpep, een overtreding vormt op de overeenkomsten. Peerpep kan zonder voorafgaande kennisgeving deze acties ondernemen naar u toe of naar om het even welke derde partij. Verwijdering of blokkering van gebruikersinhoud zal uitsluitend naar ons eigen goeddunken plaatsvinden, en we beloven niet om specifieke gebruikersinhoud te verwijderen of te blokkeren.


U alleen bent verantwoordelijk voor alle gebruikersinhoud die u post. Peerpep is niet verantwoordelijk voor gebruikersinhoud, noch onderschrijft het om het even welke mening die bevat is in om het even welke gebruikersinhoud. ALS IEMAND EEN ZAAK AANBRENGT TEGEN PEERPEP IN VERBAND MET GEBRUIKERSINHOUD DIE U HEEFT GEPOST, STEMT U ERMEE IN DAT, IN DE MATE TOEGESTAAN DOOR PLAATSELIJKE WETGEVING, U PEERPEP SCHADELOOS ZULT STELLEN EN VRIJWAREN VOOR EN TEGEN ALLE SCHADEVERGOEDINGEN, VERLIEZEN EN ONKOSTEN VAN OM HET EVEN WELKE AARD (INCLUSIEF REDELIJKE HONORARIA EN ONKOSTEN VOOR ADVOCATEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT DERGELIJKE AANSPRAKEN.7 Rechten die u aan ons toekent

Rekening houdend met de rechten die onder de overeenkomsten aan u verleend zijn, verleent u aan ons het recht (1) om de Peerpep-service toe te staan de processor, bandbreedte en opslaghardware van uw toestel te gebruiken om de werking van de service mogelijk te maken, (2) om u reclame en andere informatie aan te bieden, en (3) om onze zakelijke partners toe te staan hetzelfde te doen. Elk deel van de Peerpep-service en de inhoud die u bekijkt, inclusief de selectie en plaatsing ervan, kan beïnvloed zijn door commerciële overwegingen, inclusief overeenkomsten met derden. Sommige inhoud die aan Peerpep in licentie gegeven of verstrekt is kan reclame bevatten als onderdeel van de inhoud. In dergelijke gevallen stelt Peerpep deze inhoud ongewijzigd aan u ter beschikking.


Als u feedback, ideeën of suggesties geeft aan Peerpep in verband met de Peerpep-service of inhoud (‘Feedback’), erkent u dat de feedback niet vertrouwelijk is en dat u Peerpep machtigt om die feedback zonder beperking en zonder betaling aan u te gebruiken. Feedback wordt beschouwd als een vorm van gebruikersinhoud.


U verleent Peerpep een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, vrij van royalty’s, oneindige (of, in jurisdicties waar dit niet is toegestaan, voor een termijn gelijk aan de duur van de overeenkomsten plus twintig (20) jaar), onherroepbare, volledig betaalde en wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, beschikbaar maken aan het publiek (bijv. uitvoeren of tonen), publiceren, vertalen, wijzigen, er afgeleid werk uit maken, en verdelen van om het even welke van uw gebruikersinhoud in verband met de service via om het even welk medium, tenzij op zichzelf staand of in combinatie met andere inhoud of materialen, op om het even welke manier en via om het even welke middelen, methode of technologie, of die nu al dan niet reeds bekend zijn of hierna ontworpen zullen worden. Naast de rechten die hierin uitdrukkelijk verleend worden, behoudt u eigendom van alle rechten, inclusief rechten inzake intellectuele eigendom, op de gebruikersinhoud. Waar van toepassing en toegestaan onder toepasselijke wetgeving, stemt u ook in met het afzien van om het even welk ‘moreel recht’ (of het equivalent ervan onder toepasselijke wetgeving), zoals uw recht om geïdentificeerd te worden als de auteur van om het even welke gebruikersinhoud, inclusief feedback, en uw recht om bezwaar te maken tegen minachtende behandeling van dergelijke gebruikersinhoud.8 Richtlijnen voor gebruikers

Peerpep respecteert rechten inzake intellectuele eigendom en verwacht van u hetzelfde. We hebben een paar basisregels opgesteld die u moet volgen bij het gebruiken van de service, om te verzekeren dat iedereen van Peerpep kan blijven genieten. Volg deze regels en moedig andere gebruikers aan hetzelfde te doen.


Het volgende is om geen enkele reden ook toegestaan:

Respecteer Peerpep, de eigenaars van de inhoud en andere gebruikers van de Peerpepservice. Neem geen deel aan enige activiteit, post geen gebruikersinhoud of registreer en/of gebruik geen gebruikersnaam die materiaal bevat of zelf het volgende is:

U erkent en stemt ermee in dat het posten van zulke gebruikersinhoud kan leiden tot onmiddellijke beëindiging of schorsing van uw Peerpep-account. U stemt er ook mee in dat Peerpep voor om het even welke reden uw gebruikersnaam terug kan eisen.

Wees bedachtzaam met hoe u de Peerpep-service gebruikt en wat u deelt. De Peerpepservice omvat sociale en interactieve kenmerken, inclusief de mogelijkheid om gebruikersinhoud te posten, inhoud te delen en om bepaalde informatie over uzelf publiek te maken. Denk eraan dat gedeelde informatie of informatie die publiek beschikbaar is door andere gebruikers op Peerpep gebruikt kan worden of opnieuw gedeeld op Peerpep of over heel het internet, dus gebruik Peerpep voorzichtig en wees u bewust van uw accountinstellingen. Peerpep draagt geen verantwoordelijkheid voor uw keuze om materiaal op de service te plaatsen.

Uw wachtwoord beschermt uw gebruikersaccount, en u alleen bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en veilig houden van uw wachtwoord. U begrijpt dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord op de service. Als uw gebruikersnaam of wachtwoord verloren raakt of gestolen wordt, of als u gelooft dat derde partijen niet gemachtigde toegang hadden op uw account, breng ons daar dan onmiddellijk van op de hoogte en wijzig uw wachtwoord zo snel mogelijk.9 Inbreuk en gebruikersinhoud melden

Peerpep respecteert rechten van eigenaars van intellectuele eigendom. Als u gelooft dat om het even welke inhoud een inbreuk vormt op uw intellectuele eigendomsrechten of andere rechten, zie dan het beleid van Peerpep inzake copyright. Als Peerpep door een copyrighthouder op de hoogte wordt gebracht dat om het even welke inhoud een inbreuk vormt op een copyright, kan Peerpep, volledig naar eigen goeddunken, actie ondernemen zonder voorafgaande kennisgeving aan de provider van die inhoud. Als de provider meent dat de inhoud geen inbreuk vormt, kan de provider een tegenbericht indienen bij Peerpep met een verzoek de verwijderde inhoud te herstellen.


Als u meent dat enige inhoud niet in naleving is met de Richtlijnen voor gebruikers, stuur dan een email.10 Beperkingen en wijzigingen inzake de service

Peerpep zal redelijke inspanningen leveren om de Peerpep-service operationeel te houden. Bepaalde technische moeilijkheden of onderhoud kunnen echter van tijd tot tijd resulteren in tijdelijke onderbrekingen. In de mate dat dit is toegestaan onder toepasselijke wetgeving, behoudt Peerpep zich het recht voor om periodiek en om het even wanneer, met of zonder kennisgeving, functies en kenmerken van de Peerpep-service tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten, en dit alles zonder aansprakelijkheid naar u toe, behalve waar dat bij wet verboden is, voor enige onderbreking, wijziging of stopzetting van de Peerpep-service of van om het even welke functie of kenmerk daarvan. Ongeacht het voorgaande, zal Peerpep, indien u vooruitbetaalde vergoedingen heeft gemaakt voor betaalde abonnementen die Peerpep permanent stopzet voorafgaande aan het einde van de vooruitbetaalde periode (gedefinieerd in het onderdeel Betalingen, annuleringen en afkoeling, u de vooruitbetaalde vergoedingen voor de vooruitbetaalde periode terugbetalen na dergelijke stopzetting. U begrijpt, gaat ermee akkoord en aanvaard dat Peerpep geen verplichting heeft om de service te behouden, te ondersteunen, te upgraden of te updaten, of om alle of om het even welke specifieke inhoud te leveren door de service. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Peerpep en/of de eigenaars van om het even welke inhoud kunnen van tijd tot tijd dergelijke inhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving, in de mate dat dit door toepasselijke wetgeving is toegestaan.11 Merkaccounts

Als u een Peerpep-account opstelt in naam van een bedrijf, organisatie, entiteit of merk (een ‘merk’, en dergelijke account een ‘merkaccount’), zijn de begrippen ‘u’ en ‘uw’, zoals gebruikt in alle overeenkomsten, zowel op u als op het merk van toepassing, waar toepasselijk.


Als u een merkaccount opent, vertegenwoordigt en garandeert u dat u gemachtigd bent om alle toestemmingen en licenties te verlenen die in de overeenkomsten vermeld zijn en om het merk aan de overeenkomsten te verbinden.


11.1 Volgen

Het merk mag alleen gebruikers volgen die eerst zelf het merk volgen; en het merk mag geen enkele actie ondernemen die een onderschrijving of relatie zou kunnen veronderstellen tussen het merk en de gevolgde gebruiker, tenzij het merk onafhankelijk de rechten heeft verkregen om dergelijke onderschrijving te veronderstellen. Na verzoek van Peerpep, naar zijn eigen goeddunken, moet een merk ophouden een gebruiker te volgen.


11.2 Media

Het merk mag geen media streamen zonder overeenkomst met Peerpep BV.


11.3 Berichten

Het merk mag alleen berichten verzenden naar gebruikers die eerst een bericht naar het merk hebben gezonden of die deelnemen aan een door het merk gesponsorde competitie.12 Klantenondersteuning

Voor klantenondersteuning met accountgerelateerde en betalingsgerelateerde vragen (‘verzoeken voor klantenondersteuning’), dient u een ticket in bij onze afdeling voor klantenondersteuning aan de hand van het contactformulier voor klantenondersteuning in het onderdeel Over ons van onze website. We zullen redelijke pogingen ondernemen om binnen een redelijk tijdskader te antwoorden op alle verzoeken voor klantenondersteuning, maar we geven geen garanties van om het even welke aard dat een verzoek voor klantenondersteuning beantwoord zal worden binnen een bepaald tijdskader en/of dat we in staat zullen zijn om dergelijke verzoeken bevredigend te beantwoorden.13 Betalingen, annuleringen en afkoeling

Betaalde abonnementen kunnen rechtstreeks gekocht worden van Peerpep of via een derde partij, door een vooruitbetaling die u toegang geeft aan de Peerpep-service voor een specifieke tijdsperiode (‘vooruitbetaalde periode’). Als u een betaald abonnement heeft gekocht met een code, zal uw betaald abonnement automatisch beëindigd worden aan het einde van de vooruitbetaalde periode, of wanneer de vooruitbetaalde balans niet groot genoeg meer is om te betalen voor de service.


Wanneer u zich registreert voor een betaald abonnement, een proefperiode of een online code, stemt u ermee in om onmiddellijk toegang te krijgen tot Peerpep Premium. Als u zich buiten de Verenigde Staten bevindt en zich registreert voor een betaald abonnement of online code, kunt u van gedachten veranderen voor om het even welke reden of zonder reden, en binnen veertien (14) dagen een volledige terugbetaling krijgen van alle betaalde gelden, welke beginnen op de dag van uw registratie voor de betreffende service (de ‘afkoelperiode’). Terugbetalingen zullen echter niet worden geleverd als u om het even wanneer tijdens de afkoelperiode Peerpep heeft gebruikt.


Tenzij uw betaald abonnement als een vooruitbetaalde periode werd aangekocht, zal uw betaling aan Peerpep (of aan een derde partij via wie u het betaald abonnement heeft aangekocht) automatisch vernieuwen aan het einde van de abonnementsperiode, tenzij u uw betaald abonnement via uw abonnementspagina annuleert vóór het einde van de huidige abonnementsperiode. De annulering zal van kracht worden op de dag na de laatste dag van de huidige abonnementsperiode, en u zult een downgrade krijgen tot de gratis service. Als u echter u betaling of betaald abonnement annuleert, en/of om het even welke overeenkomsten beëindigt (1) nadat u Peerpep heeft gebruikt tijdens de afkoelperiode, of (2) nadat de afkoelperiode voorbij is (waar van toepassing) of (3) voorafgaand aan het einde van de huidige abonnementsperiode, zullen we geen abonnementskosten terugbetalen die reeds aan ons zijn betaald. De wijze van terugbetaling hangt af van de betaalwijze.


Als u een volledige terugbetaling wenst te krijgen van alle gelden die betaald zijn voordat de afkoelperiode voorbij is, moet u contact opnemen met de klantenondersteuning.


Als je je betaald abonnement via een derde partij hebt aangekocht, is je abonnement ook onderworpen aan de voorwaarden van je overeenkomst met die derde partij (naast deze voorwaarden). Om je abonnement te annuleren, moet je die annulering rechtstreeks met die derde partij uitvoeren.


Peerpep kan de prijs voor betaalde abonnementen, vooruitbetaalde periodes (voor periodes waarvoor nog niet is betaald), of codes van tijd tot tijd wijzigen, en zal elke prijswijziging op voorhand aan u bekendmaken en, indien van toepassing, zal u vertellen hoe die wijzigingen te aanvaarden. Prijswijzigingen voor betaalde abonnementen zullen van kracht worden aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging. Zoals toegestaan door plaatselijke wetgeving, gaat u akkoord met de nieuwe prijs door de Peerpep-service te blijven gebruiken nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Als u niet instemt met de prijswijzigingen, heeft u het recht om de wijziging te verwerpen door u voordat te prijswijziging van kracht wordt uit te schrijven uit de Peerpep-service. Zorg er daarom voor dat u al dergelijke kennisgevingen over prijswijzigingen nauwkeurig leest.14 Duur en beëindiging

De overeenkomsten blijven van toepassing totdat deze door u of Peerpep beëindigd worden. U erkent echter en stemt ermee in dat de eeuwige licentie die door u is verleend in verband met gebruikersinhoud, inclusief feedback, onherroepbaar is en daarom zal blijven voortduren na het vervallen of beëindigen van om het even welke van de overeenkomsten, voor om het even welke reden. Peerpep kan de overeenkomsten beëindigen of uw toegang tot de Peerpep-service om het even wanneer opschorten, inclusief in het geval van uw feitelijk of verdacht niet gemachtigd gebruik van de Peerpep-service en/of inhoud, of van niet-naleving van de overeenkomsten. Als u of Peerpep de overeenkomsten beëindigt, of als Peerpep uw toegang tot de Peerpep-service opschort, stemt u ermee in dat Peerpep geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid zal hebben naar u toe en dat Peerpep geen enkel bedrag dat u reeds betaald heeft, zal terugbetalen, in de ruimste mate zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Voor meer informatie over hoe u uw Peerpep-account kunt beëindigen, neemt u contact met ons op via het contactformulier van de klantenservice, wat beschikbaar is op onze pagina Over ons. Dit onderdeel zal worden afgedwongen in de mate die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. U kunt de overeenkomsten om het even wanneer beëindigen.


Onderdelen 6, 7, 8, 10, 16, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 en 23 hierin, evenals om het even welk ander onderdeel van de overeenkomsten dat, ofwel expliciet ofwel door de aard ervan, van kracht moet blijven, zelfs na beëindiging van de overeenkomsten, zullen na de beëindiging van kracht blijven.15 Garantie en vrijwaring

WIJ STREVEN ERNAAR DE BEST MOGELIJKE SERVICE AAN TE BIEDEN, MAAR U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT DE PEERPEP-SERVICE ‘AS IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ WORDT AANGEBODEN, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF VERONDERSTELDE GARANTIE OF VOORWAARDE VAN OM HET EVEN WELKE AARD. U GEBRUIKT DE PEERPEP-SERVICE OP UW EIGEN RISICO. IN DE RUIMSTE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZULLEN PEERPEP EN ALLE EIGENAARS VAN DE INHOUD GEEN VERTEGENWOORDIGINGEN MAKEN EN ELKE GARANTIE OF VOORWAARDE AFWIJZEN VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET NIET VORMEN VAN EEN INBREUK. NOCH PEERPEP NOCH OM HET EVEN WELKE EIGENAAR VAN INHOUD GEEFT GARANTIES DAT DE PEERPEP-SERVICE VRIJ IS VAN MALWARE OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. DAARNAAST GEEFT PEERPEP GEEN VERTEGENWOORDIGING, NOCH GEEFT HET GARANTIES, ONDERSCHRIJVINGEN, OF AANVAARDT HET VERANTWOORDELIJKHEID VOOR OM HET EVEN WELKE TOEPASSINGEN VAN DERDEN (OF VOOR DE INHOUD DAARVAN), GEBRUIKERSINHOUD OF OM HET EVEN WELK ANDER PRODUCT OF SERVICE DIE WORDT AANGEPREZEN OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ OP OF DOOR DE PEERPEP-SERVICE OF OM HET EVEN WELKE GELINKTE WEBSITE, OF IN OM HET EVEN WELKE BANNER OF ANDERE RECLAME VOORGESTELD. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT PEERPEP NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR OM HET EVEN WELKE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE PROVIDERS VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF PRODUCTEN OF DIENSTEN WAARVOOR RECLAME WORDT GEMAAKT OP OF VIA DE PEERPEP-SERVICE. ZOALS MET OM HET EVEN WELKE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF SERVICE DOOR OM HET EVEN WELK MEDIUM OF IN OM HET EVEN WELKE OMGEVING, MOET U UW EIGEN OORDEEL VOLGEN EN VOORZICHTIG ZIJN WAAR GEPAST. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE DOOR U VAN PEERPEP IS VERKREGEN, ZAL WAT DIT BETREFT GARANTIE LEVEREN IN NAAM VAN PEERPEP. SOMMIGE ASPECTEN VAN DIT ONDERDEEL ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IN BEPAALDE JURISDICTIES, INDIEN VERBODEN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.


DIT HEEFT GEEN INVLOED OP UW STATUTAIRE RECHTEN ALS CONSUMENT.16 Beperking

U STEMT ERMEE IN DAT, IN DE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL VOOR OM HET EVEN WELK PROBLEEM OF ONTEVREDENHEID MET DE PEERPEP-SERVICE BESTAAT UIT HET ONGEDAAN MAKEN VAN DE INSTALLATIE VAN ALLE PEERPEP-SOFTWARE EN OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE PEERPEP-SERVICE. AANGEZIEN PEERPEP GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF DE INHOUD DAARVAN, EN AANGEZIEN UW RELATIE MET DERGELIJKE TOEPASSINGEN VAN DERDEN BEHEERD KAN ZIJN DOOR AFZONDERLIJKE OVEREENKOMSTEN MET DERGELIJKE DERDE PARTIJEN, IN DE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE MIDDEL, IN VERBAND MET PEERPEP, VOOR OM HET EVEN WELK PROBLEEM OF ONTEVREDENHEID MET TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF DE INHOUD DAARVAN, HET ONGEDAAN MAKEN VAN DE INSTALLATIE EN/OF HET STOPPEN VAN HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE TOEPASSINGEN VAN DERDEN.


IN DE RUIMSTE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZULLEN PEERPEP, ZIJN FUNCTIONARISSEN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, DIRECTEUREN, FILIALEN, DOCHTERBEDRIJVEN, OPVOLGERS, AANGEWEZEN PERSONEN, LEVERANCIERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR (1) ELKE NIET-RECHTSTREEKSE, SPECIALE, TOEVALLIGE, BESTRAFFENDE, VOORBEELDIGE OF GEVOLGSMATIGE SCHADE; (2) ELK VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, ZAKEN OF WINSTEN (RECHTSTREEKS OF NIET-RECHTSTREEKS), IN ALLE GEVALLEN VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE PEERPEP-SERVICE, TOEPASSINGEN VAN DERDEN OF DE INHOUD VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN, ONGEACHT DE JURIDISCHE VISIE, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET OF PEERPEP AL DAN NIET GEWAARSCHUWD WAS OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ZELFS ALS EEN HULPMIDDEL FAALT IN HET ESSENTIËLE DOEL ERVAN; OF (3) DE SAMENGEVOEGDE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ALLE CLAIMS IN VERBAND MET DE PEERPEP-SERVICE, TOEPASSINGEN VAN DERDEN, OF DE INHOUD VAN TOEPASSINGEN VAN DERDEN DIE MEER BEDRAAGT DAN DE HOEVEELHEID DIE DOOR U BETAALD IS AAN PEERPEP TIJDENS DE VOORAFGAANDE TWAALF MAANDEN IN KWESTIE, IN DE MATE ZOALS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.


Niets in de overeenkomsten neemt de aansprakelijkheid van Peerpep weg of beperkt die voor wat betreft fraude, frauduleuze onjuiste voorstellingen, overlijden of persoonlijke schade veroorzaakt door zijn nalatigheid, en, indien vereist door toepasselijke wetgeving, door zijn zware nalatigheid. Sommige aspecten van dit onderdeel zijn mogelijk niet van toepassing in bepaalde jurisdicties, indien verboden door toepasselijke wetgeving.17 Rechten van derden

U erkent en stemt ermee in dat de eigenaars van de inhoud en bepaalde distributeurs bedoelde begunstigden zijn van de overeenkomsten en het recht hebben de overeenkomsten rechtstreeks bij u af te dwingen. Behalve zoals uiteengezet in dit onderdeel, zijn de overeenkomsten niet bedoeld om rechten te verlenen aan om het even wie buiten u en Peerpep, en zullen de overeenkomsten in geen geval om het even welke begunstigde rechten van een derde partij creëren. Verder zullen de rechten op het beëindigen, intrekken of instemmen met om het even welke uitzondering, afstandsverklaring of schikking inzake de overeenkomsten niet onderworpen zijn aan de instemming van om het even welke andere persoon.


Als u de toepassing gedownload heeft van de Apple, Inc. (‘Apple’) app-winkel of als u de toepassing gebruikt op een iOS-toestel, erkent u dat u de volgende kennisgeving inzake Apple heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. Deze overeenkomst is alleen tussen u en Peerpep, niet met Apple, en Apple is niet verantwoordelijk voor de service en de inhoud ervan. Apple heeft totaal geen verplichting om om het even welke diensten inzake onderhoud of steun te verlenen in verband met de service. In het geval van om het even welk falen van de service om te voldoen aan om het even welke garantie, kunt u Apple op de hoogte brengen en zal Apple elke toepasselijke aankoopprijs voor de toepassing aan u terugbetalen; en Apple heeft, in de mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, hoegenaamd geen enkele garantieverplichting wat betreft de service. Apple is niet verantwoordelijk voor het aanpakken van om het even welke claim door u of om het even welke derde partij in verband met de service of uw bezit en/of gebruik van de service, inclusief, maar niet beperkt tot: (1) claims inzake productaansprakelijkheid; (2) om het even welke claim dat de service niet voldoet aan om het even welke toepasselijke wettelijke of regelgevende vereiste; en (3) claims die voortkomen uit klantbescherming of soortgelijke wetgeving. Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de vervulling van om het even welke claim van een derde partij dat de service en/of uw bezit en gebruik van de toepassing een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij. U stemt ermee in om alle toepasselijke voorwaarden van de derde partij na te leven bij het gebruiken van de service. Apple, en de filialen van Apple, zijn derde begunstigden van deze overeenkomst, en bij uw aanvaarding van deze overeenkomst zal Apple het recht hebben (en zal geacht worden het recht aanvaard te hebben) om deze overeenkomst naar u toe af te dwingen als derde begunstigde van deze overeenkomst. U vertegenwoordigt en garandeert hierbij dat (1) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een Amerikaans staatsembargo, of dat is aangewezen door de Amerikaanse overheid als een land dat ‘terrorisme steunt’; en (2) dat u niet vermeld staat op om het even welke lijst van de Amerikaanse overheid van verboden of beperkte partijen.18 Volledige overeenkomst

Behalve zoals vermeld in dit onderdeel of zoals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen tussen u en Peerpep, bevatten de overeenkomsten alle voorwaarden en bepalingen die overeengekomen zijn tussen u en Peerpep en hebben deze voorrang op om het even welke voorafgaande overeenkomsten voor wat betreft deze overeenkomsten, of deze nu schriftelijk of mondeling zijn gemaakt.


Merk op dat andere aspecten van uw gebruik van de Peerpep-service echter beheerd kunnen worden door bijkomende overeenkomsten. Dat omvat, bijvoorbeeld, toegang tot de Peerpep-service ten gevolge van een geschenkkaart of gratis proefperiode of proefperiode met korting. Wanneer u een aanbod aangeboden krijgt voor dergelijke aspecten van uw gebruik, zult u een verwante bijkomende overeenkomst krijgen, en kunt u de kans krijgen om met bijkomende voorwaarden in te stemmen. Sommige van deze bijkomende voorwaarden staan vermeld op de website van Peerpep. In de mate dat er een onverenigbaar conflict is tussen enige bijkomende voorwaarden en deze voorwaarden, zullen de bijkomende voorwaarden rechtsgeldig zijn.19 Scheidbaarheid en vrijstelling

Tenzij zoals anderszins vermeld in de overeenkomsten, zal indien enige bepaling van de overeenkomsten voor om het even welke reden of in om het even welke mate als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid op geen enkele manier van invloed zijn op de overblijvende bepalingen van de overeenkomsten of zal deze op geen enkele manier ongeldig of niet-afdwingbaar maken, en de toepassing van die bepaling zal afgedwongen worden in de mate zoals toegestaan door de wet.

Elk nalaten door Peerpep of om het even welke derde begunstigde om de overeenkomsten of om het even welke bepaling daarvan af te dwingen, zal geen afstand doen van het recht van Peerpep of de toepasselijke derde begunstigde daartoe.20 Toewijzing

Peerpep kan de overeenkomsten of om het even welk deel ervan toewijzen, en Peerpep kan om het even welke van zijn verplichtingen onder de overeenkomsten delegeren. U mag de overeenkomsten of om het even welk deel ervan niet toewijzen, noch uw rechten onder de overeenkomsten aan om het even welke derde partij overdragen of in sublicentie geven.21 Schadeloosstelling

In de ruimste mate zoals toegestaan door toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in dat u Peerpep schadeloos zult stellen en vrijwaren voor en tegen alle schadevergoedingen, verliezen en onkosten van om het even welke aard (inclusief redelijke honoraria en onkosten voor advocaten) die voortkomen uit: (1) uw inbreuk op deze overeenkomst; (2) om het even welke gebruikersinhoud; (3) om het even welke activiteit die u uitvoert op of door de Peerpep-service; en (4) uw overtreding van om het even welke wet of de rechten van een derde partij.22 Keuze van recht, verplichte arbitrage en plaats

22.1 Heersend recht/jurisdictie

Tenzij anders vereist door een verplichte wet van een lidstaat van de Europese Unie of om het even welke andere jurisdictie, zijn de overeenkomsten (en alle niet-contractuele geschillen/claims die daaruit of in verband daarmee voortkomen) onderworpen aan de wetten van de staat of het land die (dat) hieronder vermeld is, zonder rekening te houden met keuze van of tegenstrijdigheden tussen rechtsprincipes.


Verder stemmen u en Peerpep in met de jurisdictie van de gerechtshoven die hieronder vermeld staan om elk geschil, claim of controversie op te lossen die voortkomt in verband met de overeenkomsten (en alle niet-contractuele geschillen/claims die daaruit of in verband daarmee voortkomen). (In sommige gevallen zal die jurisdictie ‘exclusief’ zijn, wat betekent dat geen rechtbank van een ander land over de zaak zal kunnen oordelen; jurisdictie zal hebben. In andere gevallen is de jurisdictie ‘niet -exclusief’, wat betekent dat rechtbanken van andere landen wel eveneens jurisdictie kunnen hebben. Dit wordt ook in de tabel aangegeven.)


Land Keuzen van recht Jurisdictie
Polen, Italië Wetgeving van Nederland Exclusief; rechtbanken van plaatselijk land
Turkije Wetgeving van Nederland Niet-exclusief; rechtbanken en andere gerechtshoven in de Turkse Republiek
Brazilië Wetgeving van Brazilië Exclusief; staats- en federale rechtbanken van São Paulo, de staat São Paulo, Brazilië
Canada De wetgeving van de Provincie Ontario Exclusief; rechtbanken van Ontario, Canada
Verenigde Staten, Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay Staat Californië, Verenigde Staten Exclusief; staats- en federale rechtbanken van San Francisco County, Californië of van New York, New York
Estland, Hong Kong, Letland, Litouwen Wetgeving van Nederland Niet-exclusief; rechtbanken van Nederland
Spanje Wetgeving van Spanje Exclusief; rechtbanken van de huidige woonplaats in Spanje van de consument.
Alle resterende landen Wetgeving van Nederland Exclusief; rechtbanken van Nederland

Peerpep aanvaardt geen gedragscodes als zijnde verplicht in verband met de onder deze Overeenkomsten geleverde diensten.


22.2 VRIJSTELLING VAN GROEPSVORDERINGEN

WAAR TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, STEMMEN U EN PEERPEP ERMEE IN DAT IEDER CLAIMS MAG INBRENGEN TEGEN DE ANDERE, MAAR ALLEEN IN UW OF ZIJN INDIVIDUELE CAPACITEIT EN NIET ALS AANKLAGER OF LID VAN IN OM HET EVEN WELKE BEWEERDE GROEP OF REPRESENTATIEVE VORDERING. Tenzij u en Peerpep er beiden mee instemmen, kan geen arbiter of rechter de claims van meer dan één persoon samenvoegen of op andere manier voorzitten over om het even welke vorm van representatieve of groepsactie.


22.3 ARBITRAGE

Als u zich bevindt in, gebaseerd bent in, kantoren heeft in of zaken doet in een jurisdictie waarin dit onderdeel 24.3 afdwingbaar is, zijn de volgende verplichte arbitragebepalingen op u van toepassing:


22.3.1 Geschiloplossing en arbitrage

U en Peerpep stemmen ermee in dat om het even welk geschil, claim of controversie tussen u en Peerpep die voortkomt in verband met of op om het even welke manier verbonden is aan deze overeenkomsten of uw relatie met Peerpep als gebruiker van de service (of dit nu gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, onjuiste voorstelling of om het even welke andere rechtstheorie, en of de claims worden opgeworpen tijdens of na beëindiging van de overeenkomsten) bepaald zal worden door middel van verplichte, bindende en individuele arbitrage. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak in een rechtbank. ER IS GEEN RECHTER OF JURY BIJ ARBITRAGE, EN NAZICHT DOOR EEN RECHTBANK VAN EEN ARBITRAGETOEKENNING IS BEPERKT. Er kan een meer beperkte inzage van stukken zijn dan in een rechtbank. De arbiter moet deze overeenkomst volgen en kan dezelfde schadevergoedingen en voorzieningen toekennen als een rechtbank (inclusief honoraria voor advocaten), behalve dat de arbiter geen bevestigende of voorlopige voorzieningen kan toekennen ten voordele van iemand buiten de partijen in arbitrage. Deze arbitragebepaling zal na beëindiging van de overeenkomsten van kracht blijven.


22.3.2 Uitzonderingen

Ongeacht de bovenstaande clausule (24.3.1), stemmen u en Peerpep er beide mee in dat niets hierin geacht zal worden de rechten van u beiden op om het even welk moment op te geven, uit te sluiten of op een andere manier te beperken om (1) een individuele zaak aan te spannen bij een kantongerecht, (2) om afdwingingsacties na te streven via toepasselijke federale, staats- of lokale agentschappen waar dergelijke acties beschikbaar zijn, (3) om voorlopige voorzieningen te zoeken in een rechtbank of (4) om een rechtszaak aan te spannen voor een rechtbank om claims inzake inbreuk op intellectuele eigendom aan te pakken.


22.3.3 Arbitrageregels

U of wij kunnen arbitrage van start doen gaan. Elke arbitrage tussen u en Peerpep zal definitief opgelost worden onder de Arbitrageregels van de International Chamber of Commerce (de ‘ICC’) die dan van kracht zijn (de ‘ICC-regels’), door een of meerdere arbiters die zijn aangewezen in overeenstemming met de ICC-regels, zoals aangepast door deze Overeenkomsten, en zullen toegepast worden door International Court of Arbitration van de ICC. Elke arbitrage zal in de Engelse taal worden gevoerd en tenzij anders vereist door een verplichte wet van een lidstaat van de Europese Unie of om het even welke andere jurisdictie, zal de wet die in om het even welke arbitrage toegepast zal worden de wet van de Amerikaanse staat Californië zijn, zonder rekening te houden met de keuze of conflicten tussen rechtsprincipes.


22.3.4 Tijd voor indiening

Elke arbitrage moet begonnen worden door het indienen van een eis tot arbitrage binnen EEN (1) JAAR na de datum waarop de partij die de claim voorlegt voor het eerst kennis heeft van of redelijkerwijs kennis zou moeten hebben van de handeling, weglating of in gebreke blijven die aanleiding geeft tot de claim; en er zal geen recht zijn op om het even welke oplossing voor om het even welke claim die niet binnen die periode is voorgelegd. Indien toepasselijke wetgeving een beperking van een één jaar durende periode voor het indienen van claims verbiedt, moet elke claim worden voorgelegd binnen de kortste tijdsperiode zoals toegestaan door de wet.


22.3.5 Kennisgeving; verwerking

Een partij met de intentie om arbitrage aan te spannen moet eerst een schriftelijke kennisgeving van het geschil opsturen naar de andere, via aangetekende post of Federal Express (handtekening vereist), of in het geval we geen fysiek adres geregistreerd hebben staan voor u, via elektronische post (‘kennisgeving’). Het adres van Peerpep voor kennisgevingen is: Peerpep, Galvanistraat 5, 1098 NL Amsterdam. De kennisgeving moet (1) de aard en grond van de claim of het geschil beschrijven; en (2) de specifieke verzochte voorzieningen uiteenzetten (‘eis’). We stemmen ermee in om te goeder trouw inspanningen te leveren om de claim rechtstreeks op te lossen, maar als we geen overeenkomst bereiken binnen 30 dagen nadat de kennisgeving is ontvangen, kunt u of kan Peerpep een arbitragezaak aanspannen. Tijdens de arbitrage zal het bedrag van om het even welk aanbod tot beslechting dat door u of door Peerpep wordt gemaakt, niet worden vrijgegeven aan de arbiter totdat de arbiter een definitieve beslissing en toekenning uitspreekt, indien van toepassing. In het geval ons geschil uiteindelijk in uw voordeel beslecht wordt via arbitrage, zal Peerpep (1) het door de arbiter toegekende bedrag, indien van toepassing; (2) het laatst door Peerpep schriftelijk aangeboden beslechtingsbedrag ter beslechting van het geschil voorafgaande aan de toekenning van de arbiter; of (3) $1.000,00, of welke daarvan het grootst is, aan u uitbetalen. Alle documenten en informatie die tijdens de arbitrage zijn vrijgegeven, zullen strikt vertrouwelijk worden gehouden door de ontvanger en zullen niet gebruikt worden door de ontvanger voor om het even welk ander doel dan voor de arbitrage of de afdwinging van de beslissing en toekenning van de arbiter, en zal niet worden vrijgegeven tenzij in vertrouwen aan personen die er voor dergelijke doelen of zoals vereist door toepasselijke wetgeving kennis van moeten hebben. Tenzij zoals vereist voor het afdwingen van de beslissing en toekenning van de arbiter, zullen u noch Peerpep om het even welke publieke aankondiging of publieke opmerking maken of om het even welke publiciteit uitgeven aangaande de arbitrage, inclusief, maar niet beperkt tot, het feit dat de partijen in geschil zijn, het bestaan van de arbitrage of om het even welke beslissing of toekenning van de arbiter.


22.3.6 Aanpassingen

In het geval dat Peerpep toekomstige wijzigingen maakt aan deze arbitragebepaling (buiten een wijziging in het adres van Peerpep voor kennisgevingen), kunt u al dergelijke wijzigingen verwerpen door ons een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het adres van Peerpep voor kennisgevingen binnen 30 dagen na de wijziging, in welk geval uw account bij Peerpep onmiddellijk beëindigd zal worden en deze arbitragebepaling, zoals van kracht onmiddellijk voorafgaande aan de amendementen die u verwerpt, van kracht zal blijven.


22.3.7 Afdwingbaarheid

Indien men vaststelt dat de vrijstelling van groepsvorderingen in onderdeel 24.2 niet afdwingbaar is door arbitrage of als men vaststelt dat een deel van dit onderdeel 24.3 , ongeldig of niet afdwingbaar is, dan zal dit gehele onderdeel nietig zijn en, in dergelijk geval, stemmen de partijen ermee in dat de exclusieve jurisdictie en plaats van rechtspraak zoals beschreven in onderdeel 24.1 elke handeling zal beheersen die voortkomt uit of in verband met de overeenkomsten.23 Contact met ons opnemen

Als u vragen of zorgen heeft aangaande de Peerpep overeenkomsten, neem dan contact op met de klantenservice van Peerpep.


Dank u wel voor het lezen van onze voorwaarden. We hopen dat u geniet van Peerpep!