Privacy statement

PEERPEP BV, handelend onder de naam PEPJe gegevens in vertrouwde handen

Maak je gebruik van PEP? Dan hebben wij je gegevens nodig. Wij vinden het belangrijk dat je weet wat wij met je persoonsgegevens doen. En wat je rechten zijn. Zodat jij erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn.


Welke gegevens gebruiken wij?

Meestal vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Soms vragen we ook andere gegevens zoals je bankrekeningnummer voor een betaling. Meestal geef je je gegevens zelf aan ons door, door het gebruik van de apps en de website. Wij gebruiken bijvoorbeeld jouw app-data voor optimalisatie en personalisatie van de PEP-apps die jij gebruikt.


Wij gebruiken ook cookies

Met cookies kunnen wij informatie, aanbiedingen en advertenties laten zien of sturen die mogelijk bij jou passen. Je leest wat cookies zijn en hoe wij met cookies omgaan in ons cookie statement.


Waarvoor gebruiken wij je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens onder meer om:


Welke contactmomenten leggen wij vast?

Wij leggen vast wat we met je afspreken. En we gebruiken onze contactmomenten om onze communicatie te verbeteren. Dit zijn bijvoorbeeld contactmomenten die we vastleggen:

PEERPEP BV is verantwoordelijk

PEERPEP BV is voor alle merken van PEERPEP verantwoordelijk voor een goede verwerking van jouw persoonsgegevens.


Van wie krijgen wij jouw gegevens en met wie delen wij die?

Soms geven wij je gegevens door. En soms controleren we je gegevens bij andere bedrijven. Wij verkopen jouw gegevens niet. Wij kunnen gegevens uitwisselen met:

Als het nodig is gegevens door te geven naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doen wij dat zeer zorgvuldig. Binnen de EER gelden dezelfde privacyregels.


Hoe zorgen wij dat je gegevens veilig zijn bij ons?

Onze websites, apps en IT-systemen zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Ook onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met jouw gegevens.


Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens

Onder gevoelige gegevens verstaan wij bijvoorbeeld je bankgegevens.


Medewerkers van PEERPEP BV hebben ten aanzien van gevoelige gegevens een specifieke geheimhoudingsplicht.


Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Wij bewaren je gegevens zolang wij die nodig hebben. Of zolang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij je gegevens of maken wij je gegevens anoniem. Als wij je gegevens anoniem maken, verwijderen wij alle gegevens die naar jou verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan jou gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons om een beter beeld te krijgen van onze risico’s, producten en diensten.


Regels en wetten voor privacy


Jouw rechten

Jouw rechten zijn ook in de wet geregeld. Je mag:


Laat het ons weten als gebruik wilt maken van je rechten

Stuur ons een brief. En stuur een kopie van je paspoort of ID-kaart mee. Wil je je Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alsjeblieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van je brief.


PEERPEP BV

Galvanistraat 5

1098 NL Amsterdam


Je kunt veel van je gegevens bekijken of veranderen via je persoonlijke pagina.


Heb je een vraag, tip of klacht?

Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming van PEERPEP privacymanager@PEERPEP.nl. Je kunt ook een brief sturen.


PEERPEP BV

Privacy manager

Compliance & Operational Risk Management

Galvanistraat 5 1098 NL Amsterdam


Als we er samen niet uitkomen, kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets veranderd in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 29 november 2018.